Kategori: Skola

Vår politik för skola och utbildning

En jämlik kunskapsskola är en grundförutsättning för den svenska modellen. Skolan ska vara en plats för kunskap, bildning och demokratisk fostran. Den ska ge alla barn och unga samma möjligheter till utbildning. En avslutad gymnasieutbildning är den bästa försäkringen mot arbetslöshet. Därför behöver avhoppen från gymnasiet minska och fler elever lämna gymnasieskolan med fullständiga betyg. Gymnasiet ska vara obligatoriskt för alla elever. Investeringar i utbildning och forskning lägger grunden för människors frihet, arbete och välfärd. Vi vill satsa på utbildning så att Sverige konkurrerar med kunskap, inte låga löner och sämre anställningsvillkor. Sverige ska vara ett land där människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram. I en allt mer kunskapsintensiv ekonomi ställs högre krav på förnyade kunskaper och färdigheter. Vi vill att fler ska söka sig till en yrkesutbildning för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen i framtiden. Ett konkurrenskraftigt Sverige kräver skickliga yrkesarbetare vilket i sin tur kräver attraktiva yrkesutbildningar.

Socialdemokraterna vill:

 • skapa en jämlik kunskapsskola och stoppa vinstjakten. Resurser ska fördelas rättvist, efter behov
 • investera i lärare och skolledare. Alla elever har rätt att möta behöriga och skickliga lärare
 • öka personaltätheten och minska stora klasser
 • genomföra ett kraftfullt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola och högskola
 • satsa på forskning och utbildning i hela landet
 • införa ett utbildningskontrakt och studiestartsstöd för att stärka de med lägst utbildning
 • höja kvaliteten och attraktiviteten för gymnasiets yrkesprogram.
 • genomföra ett kraftigt kunskapslyft med fler utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola, folkhögskola och högskola och samtidigt investera i kvaliteten i utbildningen
 • att en ny kompetensförsäkring mellan staten och parterna på arbetsmarknaden skapas för att garantera återkommande kompetensutveckling för löntagarna
 • stärka branschkopplingen i gymnasiets yrkesprogram och utveckla fler yrkescollege
 • att alla program i gymnasieskolan ska ge högskolebehörighet
 • att yrkesvux byggs ut
 • att yrkeshögskolan utvecklas med fler utbildningsplatser, större flexibilitet och bättre planeringsförutsättningar.
 • att gymnasieskolan ska göras obligatorisk

Läs mer

En stad för barn och unga

Malmös barn och unga ska få det stöd och den utbildning de behöver för att växa upp under trygga och jämlika förhållanden och utveckla sin fulla potential.

Read More
Loading

Andra områden

 • Arbete
 • Bostad
 • Kultur & Fritid
 • Vård och omsorg
 • Skola
 • Trygghet