Malmö stad, näringslivet och Arbetsförmedlingen ska med en gemensam sommarjobbsgaranti se till att alla gymnasielever i Malmö får möjlighet till sommarjobb eller praktikplats genom Ung i Sommar.
(Foto: Martina Huber)

Målet är att ta fram ytterligare 1000 sommarpraktikplatser för ungdomar mellan 16 och 19 år för att alla ska kunna erbjudas sysselsättning under sommarlovet. I dag finns en mindre del av platserna i kommunens egna verksamheter medan det helt saknas platser inom kommunens helägda bolag. Förutom att öka antalet platser i kommunverksamheterna och skapa sommarjobb i bolagen finns det också en ambition om att få fler ungdomar att utveckla sina entreprenöriella förmågor och starta upp och driva egna företag som sommarjobb.

Stadskontoret får också i uppdrag att tillsammans med arbetsmarknads- och socialförvaltningen och företrädare för näringslivet ta fram en strategi för att utöka antalet sommarpraktikplatser.

För att fler ska känna till vilka möjligheter det finns att få sommarpraktik via Ung i Sommar eller sommarjobb via Arbetsförmedlingen ska de digitala ytorna, som till exempel websidor, utvecklas.

– Ett sommarjobb eller en sommarpraktikplats är ett första steg in på arbetsmarknaden och att tjäna egna pengar. Nu ser vi till att få fram fler platser för att ge fler den möjligheten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Nu ser vi till att alla Malmös gymnasieungdomar får möjlighet att tidigt komma i kontakt med arbetslivet, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service.

Kontaktpersoner

Katrin Stjernfeldt Jammeh, 0735-79 97 01

Märta Stenevi, 0732-34 24 82

Åsa Waldemarsson, pressekreterare, 0708-36 40 16