I den unga, globala och moderna staden Malmö ska det vara enkelt att mötas, det bidrar till ökad tillit och trygghet.

Här spelar föreningslivet en viktig roll som mötesplats, särskilt för barn och unga. Här kan de odla ett intresse, hitta ett nytt eller försöka nå sina drömmar tillsammans med andra. Det är viktigt för barn och unga att ha någonstans att ta vägen efter skoltid, precis som det är viktigt att ha förebilder och andra vuxna runt sig än den egna familjen, och en fritidssysselsättning kan vara ett sätt att förhindra att ett barn hamnar snett i samhället.

Föreningsvänlig stad

Malmö har blivit utsedd till Sveriges föreningsvänligaste kommun för arbetet med att underlätta för det ideella föreningslivet i form av stöd till lokaler, bidrag och utbildning. Utöver det finns nolltaxa, konsulentbidrag och lönebidragsstöd. Malmö stad är också en av de kommuner som ger mest pengar till föreningslivet per invånare för att säkerställa att så många som möjligt har tillgång till en meningsfull fritid. Med spontanidrottsplatser, gratis föreningsaktiviteter och nyöppnade Fritidsbanken blir idrotts- och friluftslivet tillgängligt för många fler, oavsett bakgrund eller socioekonomiska förutsättningar. Alltför många barn i Malmö växer upp i fattigdom och tvingas avstå att delta i fritidsaktiviteter på grund av avgifter eller kostnader för utrustning. På Fritidsbanken kan man låna den utrustning man behöver och lämna in den man vuxit ur, för ekonomins och för miljöns skull.

Får låna utrustning

Malmös föreningsliv ger inte bara barn och unga möjlighet att ta del av många olika aktiviteter på sin fritid, det är också en viktig del av stadens fortsatta utveckling. Föreningslivet bidrar till ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle, och i längden ett tryggare Malmö.