Vår styrelse

Vår styrelse

Joakim Sandell, Ordförande

Ordförande
Joakim Sandell
Mobil: 072-554 55 69
joakim.sandell@malmo.sap.se

Vice ordförande och kyrkopolitiskt ansvarig
Carina Svensson
Arbete: 040-336669
Mobil: 073 -3545168
carina.e.svensson@malmo.se

Kassör
Leif Jakobsson
Arbete: 08-7864836
Mobil: 070-3439759
leif.jakobsson@riksdagen.se

Facklig ledare
Mikael Widéen
Arbete: 070-377 44 59
Mobil: 073-980 33 00
mikael.wideen@gmail.com

Studieorganisatör
Mathias Persson
Mobil: 073-312 33 33
mathias4juli@gmail.com

Ordinarie ledamot
Daniel Wolski
Mobil: 073-7038097
daniel_wolski@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Katrin Stjernfeldt Jammeh
Mobil: 073-579 97 01
katrin.stjernfeldt-jammeh@malmo.se

Ordinarie ledamot och medlemsansvarig
Linda Johnsson
Arbete : 010-7226304
lindatjohnsson@icloud.com

Ordinarie ledamot
Rose-Marie Carlsson
Mobil: 073-061 08 09
rossicarlsson@hotmail.com

Ordinarie ledamot
Amani Loubani
Mobil: 073-950 10 57
amani_loubani@yahoo.com

Ordinarie ledamot och internationellt ansvarig
Juan-Tadeo Espitia
Mobil: 0769-455669
juan.espitia@malmo.se

Suppleant
Hillevi Larsson
hillevi.larsson@riksdagen.se

Suppleant
Stefan Pinjefors
Mobil: 073-426 13 29
stefan.pinjefors@gmail.com

Suppleant
Camilla Kronholm
Mobil: 070-217 83 93
millaca69@hotmail.com

Suppleant
Andreas Schönström
Arbete: 040 341016
Mobil: 0709-116897
andreas.schonstrom@malmo.se

Suppleant
Neziya Rahman
Mobil: 076-199 86 29
nezija@hotmail.com

Suppleant
Mubarik Mohamed Abdirahman
Mobil: 070-429 54 14
mubarik_1982@hotmail.com

Adjungerad
Curt Jacobsson, Troende socialdemokrater
Mobil: 073-391 59 43
curt.jacobsson@bredband.net

Adjungerad
Harris Cheema, SSU
Mobil: 076-240 52 78
harris_cheema@hotmail.com

Adjungerad
Carina Nilsson, S-kvinnor
Arbete : 040-341261
Mobil: 070-2465038
carina.nilsson.ks@malmo.se

Adjungerad
Filip Sjöstand, S-Studenter
Mobil: 070-274 59 11
pfesjostrand@gmail.com

Adjungerad och Valledare
Björn Gudmundsson, Expeditionen
Arbete : 040-6312236
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se