I Malmö genomförs en historisk satsning på att bygga ut och modernisera sjukhusområdet. Med moderniseringen av sjukhusområdet skapar vi förutsättningar för en högkvalitativ och trygg vård i framtiden. Här förberedes just nu för en ny vårdbyggnad, en ny servicebyggnad och ett utbyggt kulvertsystem.

Detta händer på sjukhusområdet:

Ny vårdbyggnad
På sjukhusområdet ska vi bygga en ny vårdbyggnad på båda sidor om Inga Marie Nilssons gata. Byggnaden ska inrymma moderna vårdrum, operationssalar, mottagningar och intensivvårdsrum. För att höja vårdkvaliteten och samtidigt uppfylla framtidens smittskyddskrav kommer vårdavdelningarna enbart bestå av enkelrum med egna hygienutrymmen.

Bild: White Arkitekter

Ny servicebyggnad och utbyggt kulvertsystem
I den sydöstra delen av Malmö sjukhusområde, mellan Inga Marie Nilssons gata och Jan Waldenströms gata ska en ny servicebyggnad byggas med start under 2017. Det förberedande arbetet inleds med rivning av de byggnader som idag finns på platsen. Servicebyggnaden ska samla och effektivisera logistik och service på sjukhusområdet.

För att modernisera och skapa effektiva flöden inom sjukhusområdet bygger vi ut kulvertsystemet. Kulvertarna knyter samman de befintliga och de nya vårdbyggnaderna med den nya servicebyggnaden.

Bild: Tengbom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nytt parkområde
Strax öster om den nya vårdbyggnaden planerar vi ett nytt parkområde, ett läkande grönt rum mitt på området. Målet är att sjukhusområdet ska kännas som en naturlig och attraktiv del av Malmö.