Kategori: Bostad

Vår bostadspolitik

Bostadsbristen är akut och behovet av bostäder ökar nu ytterligare när befolkningen växer snabbt. Den hämmar tillväxten i hela landet, inte minst i storstäderna. Det finns bara en lösning på detta problem: Bygg mer!

Socialdemokraterna vill:

  • vi vill se fler hyresrätter, bra bostäder för äldre, studentbostäder, blandade bostadsområden med både villor, radhus och flerfamiljshus som bryter den växande bostadssegregationen
  • förändra plan- och bygglagen för att snabba upp byggprocessen
  • föra en tydligare markpolitik, både från stat och kommun.

FILM: Malmö växer!

Läs mer

Loading

Andra områden

  • Arbete
  • Bostad
  • Kultur & Fritid
  • Vård och omsorg
  • Skola
  • Trygghet