Ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, som äntligen gjort Malmö till den universitetsstad som vi, Malmös socialdemokrater, länge kämpat för att bli, var på plats. Hon skulle prata om Malmös unika möjligheter till att bidra till forskning kring den hållbara staden, ett område inom vilket vi i Malmö länge varit i framkant.

Temat för seminariet var ”Inkluderande och hållbara samhällen” och det är just inom detta område som tidigare Malmö högskola har profilerat sig och lyckats med tvärvetenskaplig forskning och utbildning. Även vi socialdemokratiska politiker har länge arbetat för detta politiskt, att bygga Malmö helt på ett hållbart sätt, och även om det är en bit kvar så har vi  lyckats med mycket. Helene avslutade sitt anförande med att lyckönska Malmö universitet och såg fram emot den gemensamma resa som Sverige ska göra kring utbildning, forskning och innovation för att bli en världsledande kunskapsnation. Kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, deltog sedan i en samtalspanel ledd av professor Tapio Salonen. Under samtalet lyftes Malmökommissionens tidigare arbete som något unikt och modigt där politiker från Malmö hade vågat be forskare att titta på samhällsproblem, möjligheter och lösningar för att successivt bygga den hållbara staden. Katrin lyfte särskilt vikten av att universitetet ger nya grupper tillgång till utbildning och gladdes över den breddade rekryteringen av studenter och medarbetare som sker på lärosätet.

En av publikfrågorna var ”Hur kan vi kombinera akademin och folkbildningen?”. Flera spännande möjligheter som forskarcirklar, studiecirklar och gemensamma seminarier togs upp så att vi tillsammans bildar den hållbara staden. Nu fortsätter resan med att göra Malmö ännu större på kunskapskartan och vår socialdemokratiska politik behövs i detta arbete. Den som vill se seminariet kan hitta länk på arbetarekommunens webbsida: