Ilmar Reepalu, kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Mats Hemfrid, hans motsvarighet i Lund träffas för att diskutera det fördjupade samarbetet mellan städerna. Genom att gemensamt tackla framtidsfrågorna gör vi Malmö-Lund än mer attraktivt internationellt och underlättar för medborgarna att bo, arbeta och leva i våra städer. Samarbetet sker på områdenda: besöksnäring och evenemang, näringslivsfrågor, fysisk planering och infrastruktur samt utbildnings- och arbetsmarknadsfrågor.