Kategori: Arbete

Alla som kan jobba ska jobba

Socialdemokraterna har satt ett mål som är viktigare än alla andra: Till år 2020 ska Sverige öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU. Då behövs fler jobb. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden. Med fler jobb får har vi råd med en god välfärd – skola, vård och omsorg.

Vi socialdemokrater vill se ett land där vi samarbetar för att utveckla vår samhällsmodell – den svenska modellen. Vi ställer krav på varandra och hjälps åt. Där konkurrenskraft och anständighet går hand i hand. Vi ska bo i ett land där kvinnor och män går till jobbet, tar ansvar, känner sig trygga.

Vi socialdemokrater vill:

 • skapa jobb genom framtidsinvesteringar i bostäder, infrastruktur och klimat
 • ha en aktiv näringspolitik för fler och växande företag som skapar jobb
 • öka kompetens och matchning för att rusta alla att ta de jobb som växer fram.
 • att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden
 • företrädesrätten vid återanställning ska inte gå att sätta ur spel när arbetsgivare hyr in personal från bemanningsföretag
 • ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad och få stopp på lönedumpning, skattefusk och utnyttjandet av svensk och utländsk arbetskraft.
 • att Arbetsförmedlingen ska ge individuellt stöd från dag ett. Arbetsförmedlaren ska ha tid att arbeta med den enskilda individen och se till behoven – inte enbart de administrativt bestämda tidsgränserna
 • att näringslivets behov ska styra insatserna. Branschspecifika utbildningar ska kunna köpas upp inom det reguljära utbildningssystemet. Ett nationellt system för validering och komplettering av utländsk utbildning bör finnas.

Läs mer

Loading

Andra områden

 • Arbete
 • Bostad
 • Kultur & Fritid
 • Vård och omsorg
 • Skola
 • Trygghet