Idag har Malmö stad och tio stora aktörer inom näringslivet skrivit på avsiktsförklaringen M21 – Malmö för det 21: a århundradet. Det är en gemensam satsning att utveckla en tankesmedja och testbädd för urbana innovationer med agenda 2030 som grund. År 2021 ska lösningarna presenteras i en bred, publik samhällsutställning.

Avsikten med samarbetet är att bli en del av den nationella satsningen ”Testbädd Sverige”, som ska stärka svensk konkurrenskraft och export. Den 8 mars kommer M21 att presenteras för näringsminister Mikael Damberg.

– Malmö har alla förutsättningar att inom hållbar stadsutveckling möta regeringens vilja att etablera testbäddar för att främja svensk export. Hela moderna Malmös utveckling har gett oss en ung och global stad med unika förmågor och erfarenheter. Dessa ska vi dra nytta av i en testbädd, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande.

Framtidens framtidsstad

M21 ska ta tillvara Malmös styrka och utveckla urbana innovationer, för att kunna möta framtidens samhälle och dess utmaningar. Visionen är att göra Malmö till ”framtidens framtidsstad” genom att:

  • Skapa en tankesmedja som forum för diskussioner och idéer
  • Utveckla en testbädd för att pröva nya urbana lösningar inom sociala, digitala och fysiska innovationer
  • Göra en publik utställning år 2021 som visar de framtida samhällslösningarna.

– Malmö är en förebild inom hållbar stadsutveckling globalt sett. Det tänker vi fortsätta vara. Därför går vi in i detta samarbete, för att utveckla framtidens urbana lösningar redan idag. Genom samarbetet kommer vi att fånga nya synergier och testa lösningar för framtidens boende, hållbarhet, digitalisering och energi, säger Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör.

11 samarbetspartners i M21

M21 är ett gemensamt åtagande mellan: Malmö stad, IBM Svenska AB, BoKlok Housing AB, E.ON Energilösningar AB, IKEA, Ubisoft Entertainment Sweden AB, Rosengård Fastighets AB, Skanska Sverige AB, Fastighets AB Trianon, VA SYD och White arkitekter AB.

– Vi tror mycket på initiativ som M21. E.ON som företag behöver samarbete mera. Vi går in i en helt ny dimension av hållbarhetsarbete – att nå 100 procent återvinning eller förnybart. Detta måste vi konkretisera och testa. Malmö är en viktig plattform för oss, säger Stefan Håkansson, vd på E.ON Energilösningar AB.

– Vi vet att man inte bygger och utvecklar en stad ensam. Vi är bra på att gå från ord till handling, men vi är beroende av nära samarbete för att utveckla innovativa helhetslösningar. För att skapa goda och hållbara boendemiljöer med till exempel delade energilösningar och digitala tjänster behöver vi samverka, säger Anna Heide, affärsutvecklingschef på Trianon.

– Städer är motorn i hållbar samhällsutveckling och här ligger Malmö i framkant. IBM kan med sin kompetens vara med att utveckla digitala och kommunikativa lösningar för invånarna och staden, som interaktiv skolutbildning, medborgardelaktighet, miljömätningar och transportsystem, säger Lars Wiigh, vd på IBM Svenska AB.

Utifrån de samverkansprojekt som utkristalliseras under våren kommer fler aktörer som universitet, idéburen sektor och fler företag att kopplas på fram till den tänkta samhällsutställningen 2021.