Malmö stad är fr.o.m. 2018 medlem i det internationella nätverket STRING tillsammans med bland andra Hamburg, Köpenhamn och Region Skåne. Från Hamburg i söder, via Köpenhamn och Malmö, längst med västkusten upp till Oslotrakten – så långt sträcker sig det formella samarbetet i STRING.

STRING är ett politiskt samarbete mellan regioner och städer för att driva på utvecklingen inom infrastruktur, hållbar tillväxt, arbetsmarknad, forskning och turism. STRING:s politiska styrelse har tagit fram en tydlig samsyn för framtida initiativ för att på bästa sätt kunna nyttja den potential som Fehmarnbelt förbindelsen innebär.

Sedan Öresundsbron färdigställdes år 2000 har dess påverkan varit avgörande för utvecklingen av Malmö och hela Öresundsregionen. Nästa stora infrastruktursatsning, Fehmarnbelt-förbindelsen, kommer att knyta ihop Hamburg med Köpenhamn och Malmö och förväntas vara på plats 2028. Då kommer restiden med tåg mellan Malmö och Hamburg att vara drygt 2,5 timmar.

Kommunstyrelsens ordförande, Katrin Stjernfeldt Jammeh, var med på plats i Hamburg för att medverka i stadens första möte som medlem i nätverket;

– Fehmarnbelt förbindelsen knyter ihop Nordeuropa på ett helt nytt sätt och öppnar upp många nya möjligheter för vår region. Här finns en oerhörd potential och STRING är en viktig plattform där Malmö tillsammans med andra inblandade aktörer kan göra gemensamma prioriteringar framåt. Syftet med samarbetet i STRING är att binda ihop gränsregionen och skapa grön tillväxt och riktigt bra livsvillkor för regionens 11,5 milj invånare och företag, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.