Förbud för skyddsväst för privatpersoner, ökat vittnesstöd, påföljd för hedersrelaterade brott som begås utomlands och kriminalisera medlemskap i terrorstämplade organisationer. Socialdemokraterna Malmös nya trygghetspolitiska program innehåller 60 nya förslag inom skilda områden.

Ett jämlikt samhälle och en väl utbyggd och fungerande välfärd är grunden för att känna sig trygg. Utöver det behövs särskilda åtgärder. I vårt trygghetspolitiska program tar vi fram förslag både lokalt och nationellt för att ”bereda vägen för en trygg och inkluderande framtid för alla Malmöbor”, som det står i programmet.

Insatserna för att nå unga personer i tid ska intensifieras. Bland annat ska socialtjänstens fältgrupp arbeta i fler områden, stödet till trygghetsvandrare ska utökas, arbetet med att få personer att hoppa av kriminaliteten ska bli mer offensivt och polisen och socialtjänsten ska göra fler hembesök hos unga som riskerar att hamna i kriminalitet.

– Vi som samhälle ska vara tydliga med att vi finns till hands med stöd och hjälp till den som vill undvika ett liv som kriminell. Men väljer man ändå att bli kriminell så kommer vi att göra vårt yttersta för att få bort personen från gatan, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trygghet, som lett arbetet med programmet.

FÖRSLAG FINNS OCKSÅ på att stärka kvinnofridsarbetet i staden, bland annat om att snabbare få fram säkra bostäder för kvinnor som lever med våldsamma män, men även behandling av män med destruktivt beteende.

PROGRAMMET TAR OCKSÅ upp skärpta straff för brott som begås med hedersmotiv. Inga omständigheter ska bedömas som förmildrande. Brott med hedersmotiv som begås utomlands ska kunna lagföras i Sverige.

ÄVEN ARBETET MOT våldsbejakande extremism och hatbrott ska utökas liksom insatser för att minska droganvändandet.
– Vår grupp har arbetat med det här programmet i tio månader. Jag är glad och väldigt nöjd med hur ambitiöst vi har gått igenom så många områden som berör trygghetsaspekter. Jag ser fram mot att möta Malmöborna med våra förslag, säger Andreas Schönström.

Läs hela Trygghetsprogrammet