Björn Gudmundsson
Förste ombudsman med ansvar för personal, budget, och verksamheten i övrigt.
Telefon: 070-631 31 34
bjorn.gudmundsson@malmo.sap.se

Zinaida Kajevic
Ombudsman
Telefon: 070-852 80 95
zinaida.kajevic@malmo.sap.se

Munir Niazi
Ombudsman
Telefon: 070-773 19 35
munir.niazi@malmo.sap.se

Åsa Durgut
Administratör
Telefon: 040-631 22 32
asa.durgut@malmo.sap.se

Johan Pettersson
Administratör (Medlemssystemet)
Telefon: 040-631 22 34
johan.petersson@malmo.sap.se

Patrik Lindqvist
Programledare/Ljudtekniker
Telefon: 040-631 22 35
patrik.lindqvist@malmo.sap.se