Carina Nilsson, vård- och omsorgskommunalråd träffar besökare på mötesplatsen Tuppen, där de pratar om föreningslivet för seniorer i Malmö. Samtalsämnen som dök upp under fikan var bland annat dansaktiviteter och parkeringsmöjligheter. Mötesplatsen Tuppen är en samlingsplats för äldre, anhöriga och närstående där man kan ta del av olika stimulerande sociala aktiviteter som föreningen ordnar med förhoppning om att det kan leda till nya vänskapsband och förstärka välmåendet och hälsan för de äldre.

Under den närmaste tiden kommer Carina Nilsson göra en liten turné bland Malmö stads mötesplatser.

Läs mer om Tuppen