Den så kallade ”pensionärsskatten” tas helt bort för pensioner upp till 17.000 kronor månaden och sänks för pensioner upp till 35.000 kronor. Finansminister Magdalena Andersson konstaterar att regeringen har vänt stora underskott till överskott och 2020 ska hela skatteklyftan vara avskaffad.

När den borgerliga regeringen genomförde sina stora ofinansierade skattesänkningar genom jobbskatteavdrag så införde de den orättvisa skatteklyftan mellan de som arbetar och de som är pensionärer.
– Det är en skamfläck i svensk historia. I takt med att ekonomin har tillåtit började vi med dem med de allra lägsta pensionerna. Vi har nu kunnat lämna besked att vi ska ta bort den här orättvisa skatteklyftan helt till 2020. Reformen från 1 januari 2018 beräknas kosta 4,42 miljarder kronor. Att helt ta bort denna orättvisa skattesklyfta beräknas kosta totalt 12,90 miljarder kronor per år från år 2020. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas på annat sätt än arbetsinkomster. Det handlar om rättvisa mellan generationer. Det är en fråga om anständighet.

Varför inte utjämna skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare helt från 2018?
– Vi befinner oss nu i ett helt nytt ekonomiskt läge. Den framväxande tillväxten vi ser i svensk ekonomi ska komma alla till del. Det är en av regeringens allra främsta uppgifter att nu säkerställa, säger hon.

Är det helt säkert att hela pensionärsskatten tas bort?
– Ja! När vi gick till val var vi tydliga med att vi skulle ta bort hela pensionärsskatten men att det måste ske i den takt som ekonomin tillåter. Nu när Sveriges ekonomi går starkare sänker vi också skatten för fler pensionärer än vi lovade i valet 2014. Dessutom har vi avsatt pengar de kommande åren så att vi kan ta bort pensionärsskatten år 2020.
– För oss är det självklart att pension ska beskattas som lön. Den socialdemokratiska regeringen sänkte skatten 2001-2006 med totalt 14 miljarder på lika villkor för pensionärer och löntagare. Vi skulle aldrig komma på tanken att beskatta pensionärer som den borgerliga regeringen har gjort. Nu vill Moderaterna göra samma sak igen och införa ett sjätte jobbskatteavdrag.

Hur mycket sänks skatten?
– För inkomster upp till 17 000 kronor i månaden är skattesänkningen upp till 420 kronor per månad (och 5 000 kronor per år), beroende på inkomst och kommunalskattesats.
– Samtidigt höjer vi bostadstillägget med upp till 470 kronor i månaden.

Hur många pensionärer i Malmö berörs av reformen?
– I Malmö sänks skatten för drygt 35 900 människor över 65 år.*

Bostadstillägget höjs också från och med januari 2018 dock inte lika mycket som pensionärsorganisationer har krävt. Hur kommer det sig att du gjorde bedömningen att taket för bostadstillägget ska landa där den gjorde d.v.s. på 5 600 kronor i månaden?
– I början av 2017 tillsatte regeringen i samråd med Pensionsgruppen en utredning av grundskyddet i pensionssystemet – både garantipensionen och bostadstillägget. Under 2018 presenterar utredningen förslag på ytterligare förbättringar för de pensionärer som har det tuffast. Vi ansåg det angeläget att höja taket i bostadstillägget redan nu, eftersom en allt större andel av dem som är berättigade till bostadstillägg har bostadskostnader som överstiger taket.
– Jag vill också tillägga att Pensionsgruppen i överenskommelsen om långsiktigt hållbara och trygga pensioner, är överens om en inriktning för arbetet med att stärka och höja grundskyddet. Där framgår bland annat att taket för bostadstillägget höjs ytterligare och att grundskyddet ska förbättras och ha särskilt fokus på de ekonomiskt mest utsatta.

Det finns ett stort antal så kallade fattigpensionärer i Sverige. Det handlar om personer som lever på en inkomst under 60 procent av medianinkomsten, cirka 11 800 kronor i månaden i Sverige. Vad gör regeringen för att de ska få en bra tillvaro?
– När vi började ta bort skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer började vi med dem som har allra lägst inkomst. Vi har sedan tidigare slutit skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer som har mindre än 10 000 kronor i månaden. Nu sluter vi den orättvisa skatteklyftan för pensioner upp 17 000 kronor i månaden. Och som sagt höjer vi bostadstillägget med upp till 470 kronor i månaden för den här gruppen. Vi har även höjt bostadstillägget tidigare under mandatperioden.

Tandvårdsbidraget dubbleras
– Det allmänna tandvårdsbidraget dubbleras för alla från och med 15 april 2018. För de som är 65 år och äldre höjs bidraget med 300 kronor per år. Vi har infört avgiftsfri öppenvård för den som är över 85 år, lämnat tillskott till äldreomsorgen och investeringsstöd för att bygga äldreboenden.
Dessutom förväntas alltså utredningen om grundskyddet i pensionssystemet presentera förslag på ytterligare förbättringar för de pensionärer som har det tuffast.

  • Rättelse: I senaste numret av vår tidning Hjärter ESS har det smugit sig in ett felaktigt antal som påverkas av förändringen. Det korrekta antalet Malmöpensionärer som får sänkt skatt är drygt 35.900.