Vi socialdemokrater är övertygade om att ett tryggt Malmö kräver att vi är tuffa mot brott, men också brottets orsaker.

Katrin Stjernfeldt Jammeh besökte under tisdagen delar av socialtjänsten i Malmö som arbetar men att på olika sätt öka tryggheten och förebygga kriminaliteten i Malmö. Konsultationsteamet berättade om sitt arbete där socialtjänsten tillsammans med bland annat polisen samarbetar för att hjälpa avhoppare. Ungdomsgruppen Valet i Rosengård berättade om hur de arbetar med att fånga upp ungdomar i riskzon och motverka kriminalitet, droganvändande och skolk.

Sociala insatsgruppen i Öster presenterade sitt arbete i att hjälpa unga mellan 13-25 år att komma bort från brottslighet. Slutligen berättade Socialarbetare för ungdomar om hur de, genom att befinna sig på ungdomars egna arenor runt om i staden, arbetar med att öka tryggheten och minska ungdomskriminalitet. Viktiga insatser för att alla ska känna trygghet i Malmö.