Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Malmö är tvådelat. Att förhindra brott och öka tryggheten är i första hand polisens uppgift, medan kommunen arbetar förebyggande och långsiktigt. Mycket av arbetet sker dock i samverkan för bästa effekt.

Under 2017 satsar Malmö stad 50 miljoner kronor extra för att öka tryggheten genom förebyggande insatser. Det handlar bland annat om att ge ett utökat stöd till barn och unga som begår brott och att hjälpa dem att lämna den brottsliga banan. Verksamheten som tar hand om unga lagöverträdare kommer att förstärkas, med fokus på att motverka nyrekrytering till gäng och underlätta för dem som vill hoppa av.

Det gäller att bryta löst sammanhängande, destruktiva kamratgäng.
– I det akuta läget är det avgörande att polisen har tillräckligt med styrka för att kunna hantera de redan kriminella. Samtidigt är det lika viktigt att vi i det långa loppet försvårar rekryteringen av nya kriminella genom tidig upptäckt och lockande alternativ, säger Sedat Arif (S), ordförande i arbetsmarknads- och socialnämnden.

Vuxna förebilder

En del av det arbetet innebär att ge högstadieelever positiva vuxna förebilder. Räddningstjänsten Syd får i och med extrasatsningen stöd till sin insats RISK, Räddningstjänsten i samverkan med kidsen, som inte bara ger förebilder utan också skapar förtroende mellan ungdomar och myndigheten.
I arbetet med att förhindra att ungdomar blir kriminella spelar skolan en viktig roll. Inom skolan ska man därför utveckla den danska modellen ”Drengeakademin” som vänder sig till tonåringar som är på väg in i en negativ spiral. Med extra pengar kan man nu anpassa den till svenska förhållanden.

Rustas upp

I Sofielund har man under en längre tid arbetat med socialt förebyggande arbete genom upprustning av den offentliga miljön. I och med den extra satsningen på trygghet kommer modellen att utvecklas ytterligare och spridas till fler områden i Malmö.