”Den som anträffas med ett skarpladdat vapen på stan, han riskerar att inte komma hem igen på två år”, sa inrikesminister Morgan Johansson när han besökte i Malmö.

Efter nyår räknar regeringen med att straffhöjningen för grovt vapenbrott ska gälla. Minimistraffet för grovt vapenbrott ska höjas från ett till två år. Det innebär att den som är misstänkt måste räkna med att sitta i häkte fram till rättegången. Straffhöjningen innebär också att möjligheten att använda sig av hemliga tvångsmedel, till exempel telefonavlyssning, mot misstänkta kan nyttjas. Detta är ett utav många lagkorrigeringar som regeringen lagt inom brottsområdet.

Det som förbereds är egen straff för attacker mot blåljuspersonal och andra viktiga samhällsaktörer, snabbare lagföring med t.ex. jourdomstol, ökade möjligheter till kameraövervakning, nya påföljder för unga som begår grova brott eller återkommande återfaller i brottslighet, hemlig dataavläsning, en utredning om säkrare id-kort och en vapenamnesti nästa år.

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått ökade resurser och kommer att fortsätta göra det även nästa år. Regeringen tillför Polismyndigheten två miljarder kronor 2018. Det är ett steg i regeringens ambition att öka antalet anställda inom polisen med 10 000 personer till 2024. Sammantaget för perioden 2018 – 2020 satsar regeringen 7,1 miljarder kronor på polisen.

Det som är dock inte enbart polisiära satsningar som behövs. Det förebyggande arbetet med ett reformprogram för att bryta segregation 2017-2025 har tagits fram, nytt brottsförebyggande program och ökade resurser till Brottsförebyggande Rådet. En ny nationell strategi mot terrorism har tagits fram i samarbete med oppositionen. Samtidigt har regeringen kraftfullt förstärkt det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.

BLAND ANNAT FÖRESLÅS FÖLJANDE HÖJNINGAR AV MINIMISTRAFFEN:

– Minimistraffet för grov misshandel ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader. För synnerligen grov misshandel ska minimistraffet höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
– Minimistraffet för grovt rån ska höjas från fängelse i fyra år till fängelse i fem år.
– Minimistraffet för grov utpressning ska höjas från fängelse i ett år till fängelse i ett år och sex månader.
– Minimistraffet för grovt olaga hot ska höjas från fängelse i sex månader till fängelse i nio månader.
– Minimistraffet för grovt olaga tvång ska höjas från fängelse i sex måna­der till fängelse i nio månader.
– Straffet vid könsstympning av kvinnor ändras från fängelse i högst fyra år till fängelse i lägst två år och högst sex år.
– Minimistraffet för grov könsstympning av kvinnor ska höjas från fängelse i två år till fängelse i fem år.