Bättre utebelysning, fler övervakningskameror och tillslag mot svartklubbar och bilmålvakter. Malmö stad storsatsar på att öka tryggheten för Malmöborna. Ett batteri med 26 åtgärder ska göra staden tryggare att röra sig i. Insatserna är ett välkommet komplement till polisens arbete med att bekämpa och förebygga brott.

En del är riktade mot den organiserade brottsligheten och handlar om att störa och få bort verksamheter som göder kriminella. Kommunens miljöinspektion samarbetar till exempel med myndigheter som Skatteverket, tullen, polisen och kronofogden i tillslag mot illegala spelklubbar, källare och gamla industrilokaler som används som bostäder och mot svarta bilverkstäder.

– Vi har hittat ett sätt för att slå till mot de kriminella där det känns som värst – deras inkomstkällor. Miljöinspektionen har bättre möjligheter att komma in i de kriminellas miljöer än många andra myndigheter. Vi har nu en effektiv modell med flera myndigheter som samarbetar vilket blir kännbart för brottslingarna, säger Carina Svensson (S), miljönämndens ordförande i Malmö stad.

I samma syfte används parkeringsvakter till att bekämpa bilmålvakter. Malmö stad hjälper också polisen med extra uppställningsplats för bortforslade fordon.
Batteriet av åtgärder innehåller också förebyggande insatser. Socialtjänstens arbete med unga Malmöbor som riskerar att komma in i kriminella miljöer förstärks. Räddningstjänsten utökar sina insatser för att stärka relationerna till unga Malmöbor.

– Vi tar nu ett samlat grepp om trygghetsarbetet i Malmö, tillsammans med polisen och civilsamhället, för att komma till rätta med kriminaliteten. Många viktiga brottsförebyggande verksamheter kan se fram mot ett ökat stöd, men det är lika viktigt med satsningar på utrymmet som vi alla delar och vistas i varje dag, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.

HÄR ÄR LISTAN ÖVER MALMÖ STADS EXTRA TRYGGHETSÅTGÄRDER:

Socialt förebyggande arbete
– Unga i riskzonen
– Fastighetsnätverk Sofielund
– Drengeakademin, grundskoleelever 14-15 år
– Räddningstjänsten stärker relationer med ungdomar

Trygghetshöjande åtgärder i den offentliga miljön
– Skydd vid offentliga platser, t.ex. pollare
– Insatser med näringsidkare
– Beijers park, mötesplatsen
– Tryggare Nobeltunneln med E.ON
– Trafikåtgärder
– Trygghetsbelysning
– Belysning, närmiljö och förändrad ljudmiljö
– Utökad städning och tillsyn på Sofielund, Möllevången, Värnhemsområdet, Rosengård, Bulltofta rekreation, Nydala, Hermodsdal och Lindängen
– Trygghet kring fritidsanläggningar
– Bevakningskameror
– Teknik och kunskap för p-vakter att upptäcka brott
– Stöd till nattvandrare
– Ökad satsning mot målvaktsbilar

Fokuserat tillsynsarbete
– Ökad inspektion mot fordonsbranschen, svartklubbar, livsmedelsbransch, tobak och alkohol
– Ökad tillsyn från stadsbyggnadskontoret, räddningstjänsten och socialtjänsten

Övergripande utvecklingsarbete
– Uppföljning/utvärdering av Malmö högskola
– Kunskapscenter för brottsprevention
– Handlingsplan mot ekonomisk brottslighet i välfärden
– Utredning av Group violence intervention

HAR DU FRÅGOR OM TRYGGHET I MALMÖ?

Passa på att chatta med Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för trygghet och säkerhet.

Torsdag den 5 oktober kl 13.00 på vår facebooksida: facebook.com/smalmo