Svensk vård är i världsklass, men på många håll är väntetiden för lång och personalen har det tufft. Till 2022 lovar vi 14.000 fler vårdanställda och att alla socialdemokrater i kommuner och landsting ska arbeta för att förbättra arbetsmiljön i vården. Här är våra löften i det mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid, skriver Stefan Löfven (S).

Vi vet att samhället går att förändra. Utmaningar går att möta om vi gör som vi alltid har gjort det – tillsammans. I dag pressas arbetslösheten tillbaka. Vi har den lägsta ungdomsarbetslösheten på 15 år. Äntligen ser vi också allt bättre skolresultat och vi har överskott i ekonomin. Nu måste vi använda den styrkan för att öka tryggheten. För att fortsätta ta tag i problemen med den grova brottsligheten, med segregationen och de uppenbara bristerna i välfärden. Därför börjar vi socialdemokrater i dag att lansera det mest omfattande trygghetsprogrammet i modern tid. Sjukvården är en central del av det.

Vården tar hand om våra mest ömtåliga ögonblick i livet. Den måste fungera bra för alla men så ser det inte alltid ut. Sverige har en vård i världsklass men inte till alla, och inte överallt. Det är framför allt tre områden som vi behöver stärka:

1.) Korta väntetiderna. Ingen ska behöva vänta en enda dag för länge på den vård en behöver. Tyvärr är det precis det som händer. Det gäller inte minst cancervården. Regeringen har genomfört stora satsningar för att korta väntetiderna, utveckla cancervården och se till att vården är likvärdig i hela landet. Men mer måste göras. Även arbetet mot psykisk ohälsa måste intensifieras.

2.) Skapa en jämlik vård i hela landet. Var du är född, hur mycket du har studerat och hur mycket du tjänar påverkar hur länge du lever. Enligt forskningen kan det skilja 18 år i förväntad livslängd, mellan en lågutbildad i Rinkeby och en högutbildad i Danderyd. Statistiken är tydlig, klassamhället är dödligt. Vi behöver satsa mycket mer på det förebyggande arbetet för bättre hälsa och motverka gräddfiler för den med privat sjukvårdsförsäkring.

Vi måste också satsa mer på primärvården runt om i landet. En världs­ledande sjukvård betyder en allt mer specialiserad vård, där expertisen koncentreras till utvalda nationella centrum. Men Sverige är ett stort land och du ska vara trygg oavsett var du bor, nära ett stort sjukhus eller med många mil till närmsta vårdcentral.

3.) Förbättra arbetsvillkoren i vården.Sjukvårdsyrket ska aldrig ses som någon form av god gärning, en uppoffring för det allmännas bästa. Jag vill att unga ska söka sig till sjukvårdsyrket och vilja stanna där, både för känslan av att göra något viktigt, men också för att få ett utvecklande jobb, med bra arbetsvillkor. Här finns det mycket kvar att göra. Vi måste också fortsätta göra upp med avarterna i styrningen av vården, med privatiseringsiver och pengar som läcker till konsulter i stället för att gå till personalen. Sjukvården ska styras av professionernas kunnande – inte byråkratins stelhet. Arbetsmiljön ska förbättras.

Vi socialdemokrater är fast beslutna att ta itu med bristerna i sjukvården. Redan i årets budget gör regeringen historiskt stora satsningar på 5,5 miljarder kronor för att stärka vården. Men vi vet att mer måste göras.

Det kommer krävas flera och många gånger individuellt anpassade lösningar för att se till att vården levererar det vi alla kan förvänta oss. Men mycket av arbetet kommer att handla om hur många som arbetar i vården, vilken kompetens de har och hur deras arbetsmiljö ser ut. Bristen på personal skapar vårdköer, regional ojämlikhet samtidigt som de som arbetar i vården får en allt tuffare arbetsmiljö. Utan personal stannar vården och de kommande åren ska vi bryta den onda cirkeln.

Vi ska se till att:

  • Vårdpersonalen får fler kollegor. Svensk sjukvård behöver fler undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Därför kommer vi att öka vårdpersonalen med 14.000 personer till år 2022. Du ska få sjukvård i tid. Personalen ska ha tid för sjukvård. Detta blir möjligt genom de stora satsningar på välfärden vi gör och kommer att göra.
  • Fler får möjlighet att fortbilda sig. För att ta oss dit behöver vi se till att fler kvinnor och män kan fortbilda sig till de yrken som vi behöver, oftast specialistsjuksköterskor. Därför kommer vi satsa 400 miljoner kronor om året till 2022 för att fler sjuksköterskor i vården kan specialistutbilda sig med lön.
  • Arbetsmiljön ska förbättras i kommun och landsting. Tillsammans med våra socialdemokratiska kollegor i kommuner och landsting ger vi också ett nytt arbetsmiljölöfte till Sveriges välfärdsarbetare. Under nästa mandatperiod kommer alla socialdemokratiska företrädare arbeta för ökade utbildningsmöjligheter, sänkta sjuktal, bättre arbetstider, för att ta bort delade turer och staplade visstider samt ett stärkt skydd när arbetsgivare avser att minska antalet timmar på anställningskontraktet, så kallad hyvling.

Detta är möjligt om vi investerar. Men det är omöjligt om pengar ska försvinna i skattesänkningar. Det är inte bara ett politiskt vägval, det är en ekonomisk verklighet. Vi socialdemokrater kommer att använda styrkan i svensk ekonomi till att investera för att förbättra välfärden och öka tryggheten i hela landet.

Vi vet att tryggheten också ökar friheten i ett samhälle. Då måste sjukvården prioriteras. Här skiljer vi oss från Moderaterna fundamentalt – i synen på vad samhället ska ge tillbaka och vår uppgift som politiker att se till att tryggheten finns där för alla – inte bara några.

Regeringen kommer att arbeta vidare med detta fram till valdagen. Och nästa mandatperiod kommer sjukvården, tillsammans med en kompromisslös kamp mot brottsligheten och snabbare integration att vara de viktigaste frågorna för en S-ledd regering. Så stärker vi tryggheten – tillsammans.

Läs mer om hur vi vill förbättra sjukvården i Sverige
Läs Stefan Löfvens linjetal om sjukvården