Regeringen aviserade tidigare i år att Sverige ska få tiotusen nya polisanställda till år 2024. För att klara det målet kommer det, bland annat, att startas en polisutbildning i Malmö.

När justitie- och inrikesminister Morgan Johansson besökte Malmö i slutet av augusti meddelade han också att ambitionen är en snabb start för polisutbildningen med antagning hösten 2018 och start för utbildningen 2019. Den socialdemokratiska riksdagsgruppen från Malmö har länge drivit frågan om polisutbildning till Malmö. Redan 2004 lades en motion om det fram till Riksdagen. Marie Granlund var en av motionärerna 2004.

– Det här är otroligt viktigt och efterlängtat besked för både Malmö stad  och polisen i Malmö. Ambitionen är att attrahera unga som annars inte söker utbildningar på annat håll, säger Marie Granlund (S), riksdagsledamot.

Verksamheten kommer bedrivas i samarbete med Malmö högskola, som nästa år blir Malmö universitet. Malmö högskolas nuvarande profil med både idrottsvetenskap och högkvalitativ forskning och utbildning inom kriminologi är båda viktiga delar för att forma en modern polisutbildning.
Polisutbildning i Malmö, och i Skåne, är efterlängtad av både polisorganisationen, medborgare och politiker. Fler skåningar generellt och fler malmöbor i synnerhet kommer nu kunna söka och gå polisutbildningen i närheten av sitt hem. Det kommer kunna leda till att säkra den framtida kompetensförsörjningen av poliskåren men ger också möjlighet för fler poliser som själva har kännedom om Malmö som stad.

Psst!
Vill du, eller känner du någon, från Malmö som vill bli polis utan att behöva flytta långt för studier? Håll utkik på Malmö högskolas hemsida. Planerad första antagning är hösten 2018.