Frida

 

Ordförande, fullmäktigeledamöter och åhörare

Malmö är ingenting utan Malmöborna. Det är dom med sitt engagemang, sin kärlek till staden och sin energi som ser till att Malmö lever och utvecklas. Här rör det hela tiden på sig. Malmö är den unga, moderna och globala staden.

Ett rikt fritids- och kulturliv har stor betydelse för stadens förändring. Det är här skapandet, idéerna och engagemanget tar fart och utvecklas. Något som alla Malmös barn och unga ska ha rätt att ta del av det. Föreningslivet spelar en betydande roll i skapandet av ett jämlikt, jämställt och rättvist samhälle.

En stad med ett levande kultur- och fritidsliv blir attraktiv för både invånare och besökare.

Storslagna kultur- och sportarrangemang lockar människor till Malmö: Eurovision Song Contest, JVM i Hockey, Handbolls-VM, Ponny-EM och ungdomsfestivalen BUFF är bara några exempel.

Malmös förenings- och kulturliv öppnar upp för nya, oväntade möten, och i Socialdemokraternas och Miljöpartiets gemensamma budgetförslag för 2016 intensifieras arbetet med att arrangera spontanaktiviteter för barn i områden där deltagandet är lågt.

Malmös rika fritids- och kulturliv ger inte bara barn och unga möjlighet att ta del av många olika aktiviteter på sin fritid utan är också en viktig del av stadens fortsatta utveckling.

Vår stad är utsedd till årets idrottskommun och årets föreningsvänligaste stad. Utmärkelserna gör oss stolta men också fast förvissade om att inget kommer av sig självt.

Malmö fick utmärkelserna för de förutsättningar vi ger stadens ideella föreningsliv genom nolltaxa, stöd till lokaler, bidrag och utbildning.

Det civila samhället spelar en betydande roll för Malmös utveckling och bidrar till att hitta lösningar på samhällets utmaningar. Vi ska därför ta fram en lokal överenskommelse tillsammans med de idéburna organisationerna för stadens långsiktiga utveckling.

Det civila samhället är också en viktig del i fortsatta arbetet med Malmökommissionen. Genom samarbeten med föreningar och organisationer, forskning och näringsliv, civilsamhället och myndigheter skapar vi kunskapsallianser för att minska skillnaderna i hälsa i Malmö och bygga staden hel. Vi ger därför nämnderna i uppdrag att med hjälp av kunskapsallianser fånga upp och ta tillvara på de erfarenheter och lärdomar som kan bidra till att staden utvecklas i kommissionens anda.

Kommissionens rekommendationer ligger också till grund för utvecklingen av den samverkan vi har med den idéburna sektorn, där vi vill utreda möjligheten att ingå ett Idéburet Offentligt Partnerskap med social inriktning.

Malmö är som sagt ingenting utan Malmöborna. Utan engagerade människor som brinner för fotboll, ridsport, körsång eller barnteater hade vår stad inte varit lika kreativ. Det är vi tillsammans som gör staden bättre.

Det är av och för Malmöborna som fritids- och kulturlivet finns och det ska vara till för alla, oavsett ekonomiska eller sociala villkor. Det är vi tillsammans som gör staden till vad den är.

Det är vi Malmöbor som besöker Folkets Park och som gör den till en av Sveriges mest välbesökta platser. Det är vi som ser till att Malmö Sommarscen blir en succé varje år och att Malmöfestivalen är så uppskattad och välbesökt.

På stadens bibliotek samlas Malmöbor för att låna böcker, arbeta, studera, läsa nyheter och ta del av författarbesök. På Stortorget hyllar vi våra guldlag, och i Hyllie invigs snart ett nytt familjebad. På Malmö Arena spelar dagens stjärnor, på Rosens röda matta kanske vi hittar morgondagens professionella dansgrupper.

Festivalen Nordisk panorama visar filmer som lockar såväl besökare som kulturaktörer,

och tillsammans med Film i Skåne fortsätter vi att satsa på den nordiska kort- och dokumentärfilmfestivalen även nästa år. 2016 förverkligas också kulturstrategin.

Stadens nyaste landmärke Malmö Live är platsen där Malmöbor och besökare möts för konserter och kongresser, med kultur som är öppen för alla. Malmö Live är inte bara en bro mellan det gamla Malmö och det nya, det är också en bro där Malmöborna möter världen.

Hela vår stad är platsen för ett rikt och myllrande fritids- och kulturliv. Det livet hade blivit väldigt mycket tråkigare utan alla engagerade och kreativa Malmöbor. Det är alla vi tillsammans som gör Malmö till en fantastisk stad.

OBS: I det fall talet ovan skiljer sig från det som sades i fullmäktige, gäller det som sagts i talarstolen.