Carina_Nilsson

 

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Ibland njuter jag extra av att komma hem, stänga dörren, sätta mig i min soffa och andas en stund. Likadant kan jag ibland känna när jag vaknar i min säng på morgonen och kan blicka ut genom fönstret och se solen stråla.

Det skänker mig trygghet att veta i vilken kökslåda potatisskalaren ligger, det skapar hemkänsla att veta att den där rispan i parkettgolvet kom till när min dotter som barn för femton år sedan skulle prova mina skor med klack som var alldeles för stora.

De mentala skyddsmurarna jag får tack vare mitt hem hjälper mig i svåra tider. Tryggheten gör också att jag vågar utmana mig själv.

Alla Malmöbor får inte den möjligheten. Runt 1100 har inget eget hem. Nästan alla har tak över huvudet, men tvingas stuva in sig på vandrarhem, härbärgen eller inackordera sig hos släkt eller vänner.

Vilka chanser har man då att nå sin fulla potential? Merparten av de 1100 lever på ekonomiskt bistånd från kommunen.

Mångas associerar ordet hemlös med någon form av missbruk eller psykisk sjukdom. Men två av tre av dem som saknar bostad gör det enbart för att de inte lyckas komma in på bostadsmarknaden.

Två av tre.

Socialtjänsten hyr redan idag runt 1000 lägenheter som hyrs ut i andra hand till Malmöbor och som sedan får möjlighet att ta över kontraktet själva. Barnfamiljer prioriteras.

Att MKB tar emot personer med försörjningsstöd bidrar till att minska hemlösheten. Jag välkomnar fler fastighetsägare att göra likadant. Se det som en social investering.

Vi ger i vår budget MKB i uppdrag att ta större bostadssocialt ansvar, och att öka takten för nybyggen, med särskilt fokus på lägenheter med rimliga hyror.

Vi vill också samla ansvaret för hemlösheten på ett ställe inom vår organisation, för att få bättre överblick och smidigare arbetssätt.

Ordförande. Försörjningsstödet är en gigantisk utgift för kommunen. Vi betalar fortfarande priset för de borgerliga regeringarnas nedmontering av våra välfärdsförsäkringar där notan skickades till kommunerna. De flesta som får försörjningsstöd i Malmö får det för att de saknar arbete, men aldrig kommit in i arbetslöshetsförsäkringen, blivit utförsäkrade eller mist sin sjukpenning från försäkringskassan.

Det finns hopp. Ökningen av försörjningsstödet klingade av förra året – en viktig signal om att vi kan vara på rätt väg.

För att stärka den utvecklingen så gör vi i nästa års budget en särskild satsning på att anställa 200 av Malmöborna med försörjningsstöd inom Jobb Malmö i övertygelsen om att den som har arbete också har lättare för att få en ny anställning.

Ordförande. Jag är stolt över Malmö stads anställda som dygnet runt och året runt ger service till Malmöborna. Jag tänker till exempel på Minnesteamet på Kirseberg som utsågs till Sveriges bästa demensteam av Demensförbundet och Svenskt Demenscentrum. Och nyligen läste vi om Törnrosens hemtjänstgrupp som förkovrat sig vad gäller äldres matsituation.

Ordförande. Vi vill öka likvärdigheten för de äldre. En pågående fördjupande analys av resursfördelningen inom vård och omsorg börjar få effekt nästa år. Till det lägger vi nu ett uppdrag om att ta reda på hur stadsområdena kan samarbeta ytterligare.

Införandet av digitala lås inom hemtjänsten är ett annat exempel med samma syfte, att frigöra tid för personalen att kunna lägga på de äldre.

Totalt tillförs äldreomsorgen 70 miljoner kronor i vår budget.

Ordförande. Malmö ska vara en trygg och säker stad där kvinnors integritet är oantastlig. De ideella kvinno- och tjejjourerna i Malmö är viktiga samarbetsparters. Det ökade statliga stödet till kvinno- och tjejjourer kommer att förstärka arbetet ytterligare.

Malmö rankas av Unizon, som samlar landets kvinnojourer, som en av landets bästa städer i arbetet för kvinnor som utsatts för våld i nära relationer. Det ska vi fortsätta vara.

Arbetet mot våld i nära relationer får ny kraft genom implementeringen av den nya planen för Kvinnofrid – mot våld i nära relationer. Vi vill dessutom se över att behovet av kvinnojoursplatser kan mötas under sommartid.

Ordförande. Bakom våldsbrott ligger ofta missbruk av alkohol och narkotika, som drabbar såväl närstående som okända. Barn och unga är särskilt utsatta. Med utgångspunkt i att skapa goda uppväxtvillkor vill vi intensifiera det förebyggande arbetet samt fokusera på arbetet mot tobak, alkohol och narkotika för att göra Malmö tryggare.

Under året ska en ny strategi för Malmö stads förebyggande arbete mot tobak, alkohol och narkotika, för att trygga barn och ungas uppväxtvillkor tas fram.

Med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.

OBS: I det fall talet ovan skiljer sig från det som sades i fullmäktige, gäller det som sagts i talarstolen.