Andreas Schönström lovade på förra kommunfullmäktige att Stefan Lindhe (M) skulle få den rödgröna majoritetens handlingsprogram  ”Jobboffensiv 2011-2014”. Dagen efter räcktes dokumentet över enligt överenskommelse.  Du kan själv läsa jobboffensiven här nedanför.