Katrin Stjernfeldt Jammeh träffar Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet och Roine Selind, ordförande Lärarförbundet Malmö. Givande diskussioner om lärarnas roll, hur vi utvecklar skolan och gör den mer likvärdig så alla elever får bästa möjliga förutsättningar.