Efter fastställandet av ett nytt kulturpolitiskt program i oktober 2017 höll vi en debatt i början av 2018 kring programmet.

Panelen består av Katrin Stjernfeldt Jammeh, Sylvia Björk, Sten Svensson och Frida Trollmyr. Samtalsledaren är journalisten Petter Larsson.