Bostadsbyggandet i Malmö har ökat för fjärde året i rad och ligger nu på en historiskt hög nivå. Den höga byggtakten ser ut att kunna fortsätta under 2018. Det visar den årliga lägesrapport av bostadsförsörjningen som på torsdagen presenterades för stadsbyggnadsnämnden.

Malmö växte med drygt 5 000 personer förra året. För att täcka bostadsbehovet för den ökande befolkningen behövs cirka 1 900 nya bostäder per år.

Under 2017 byggstartade hela 4 300 bostäder. Antalet färdigställda bostäder var drygt 2 600, 900 fler än under 2016. Det innebär att Malmö inte bara bygger i takt med befolkningsökningen utan också betar av bostadsskulden, det vill säga det uppdämda behov av bostäder som orsakats av flera års låg byggtakt.

Dagens höga bostadsbyggande är ett resultat av kommunens arbete i kombination med konjunkturen. I en del kommuner har det varit svårt att få nyproducerade bostäder sålda. Den tendensen har inte märkts i Malmö. Bostadsbyggandet sker över hela staden. Under kommande år är utvecklingen av tre områden prioriterade: Västra hamnen-Varvsstaden-Nyhamnen, Hyllie-Holma-Kroksbäck och Norra Sorgenfri-Rosengård.

Nybyggnationen når dock inte hela Malmös befolkning. En stor andel är unga vuxna och ekonomiskt svaga hushåll, som inte har möjlighet att efterfråga en nybyggd bostad. Att det ska finnas bostäder även för dessa grupper är en utmaning framöver, konstateras i rapporten.

Den strukturella hemlösheten är fortsatt hög. Malmö stads organisation för de bostadssociala frågorna har dock tagit flera kliv framåt under 2017 och den nya organisationen ger möjlighet att mer kraftfullt och strategiskt arbeta med hemlösheten.

– Bostadsbyggandet slår nya rekord och prognosen för året ser också god ut. Men för dem som för tillfället står långt från bostadsmarknaden behöver vi jobba både med att få folk i jobb och att hyresvärdar ska acceptera försörjningsstöd och etableringsersättning som grund för hyreskontrakt, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd och stadsbyggnadsnämndens ordförande.

– Det är inte bara antalet nybyggda bostäder som är viktigt, utan även var de byggs. Nu byggs det i hela Malmö, vilket leder till en bättre och mer sammanhållen stad – för alla, säger Sofia Hedén (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Lägesrapport för bostadsförsörjning 2018-2