S-studenter Malmö samlar människor som är eller har varit aktiva inom högskole/universitetsvärlden, Komvux eller folkhögskolevärlden och som tillsammans vill arbeta för att förändra världen till det bättre. Vi är ett del av det socialdemokratiska studentförbundet, och är både för dig som varit politiskt engagerad tidigare och dig som aldrig satt din fot i en partipolitisk lokal förut. Tillsammans tar vi med oss erfarenheterna vi fått i högskolan in i socialdemokratin och arbetar samtidigt för att göra socialdemokratin relevant för människor på högskolan. Steget från akademi till politiskt engagemang får inte vara långt. Socialdemokratin behöver studenterna, och studenter behöver det politiska engagemanget.

S-studenter har 29 klubbar på 27 universitets- och högskoleorter i landet, från Luleå i norr till oss i Malmö, längst i söder. Studentförbundet samlar drygt 1500 medlemmar som nationellt och lokalt arrangerar kurser, debatter, föreläsningar och social verksamhet. I Malmö organiserar vi strax över 100 av förbundets medlemmar. Vår hjärtefråga är utbildningspolitik, men många av våra medlemmar är engagerade i flertalet andra frågor – bland annat välfärdspolitik, jämställdhetspolitik, hbt-frågor, idépolitik och internationella frågor. Vi har ett forskarnätverk för dig som gått vidare inom akademin och ett kårnätverk för dig som är kårpolitiskt intresserad. Vi har goda samarbeten med andra organisationer inom arbetarrörelsen, så som de övriga sidoorganisationerna (SSU, S-kvinnor, Socialdemokrater för tro och solidaritet), Palmecentret och Arbetarrörelsens Tankesmedja. S-studenter Malmö är också del av Socialdemokraterna i Malmös partiorganisation och arbetar hårt för att påverka det socialdemokratiska arbetarepartiet i en mer progressiv riktning.

Vi, S-studenter Malmö, har möten varje tisdag kl 18.30 i vår föreningslokal Café Tellus på Ystadsgatan 8 i Malmö. Vi arrangerar även aktiviteter utanför tisdagsmötena – bland annat i form av seminarier, debatter och workshops tillsammans med föreningar och organisationer vi gillar. Dessutom arrangerar vi studiecirklar och har ett regionalt kvinnonätverk (S-kupan).

Än en gång, varmt välkommen till oss i S-studenter Malmö! Om du inte hunnit anmäla ditt medlemskap än finns det en direktlänk på förbundets hemsida: http://www.s-studenter.se/bli-medlem.

S-studenter Malmö finns också på facebook: https://www.facebook.com/sstudentermalmo