Den trygghetssatsning som sjösattes förra året får nu en fortsättning. På onsdagen beslutade kommunstyrelsen att dela ut en första pott pengar till det fortsatta arbetet med att skapa en tryggare stad.

Trygghetssatsningarna som genomfördes under 2017 har varit framgångsrika, inte minst vad gäller att öka tryggheten i särskilt utsatta områden. Med dagens besked från kommunstyrelsen kommer arbetet att kunna fortsätta även under 2018. Det blir fokus på tillsynsarbete, städpatruller och värdegrundsarbete i Malmös skolor.

Genomslaget för tillsynsarbetet mot svartklubbar, oseriösa fastighetsägare, livsmedelsbranschen och fordonsbranschen i samarbete med andra myndigheter har varit bra och resulterat i att olovliga boenden och livsmedelsfusk har upptäckts, och att olagliga klubbar stängts ner. I år tilldelas det arbetet ytterligare tio miljoner kronor.

Städpatrullerna har jobbat utifrån teorin om ”Broken Windows” som innebär att skadegörelse ska åtgärdas omgående, annars riskerar det att leda till mer skadegörelse. Att hålla rent blir därmed ett sätt att arbeta brottsförebyggande. Utöver det har städpatrullerna fungerat som en arbetsmarknadsinsats och kommit att bli ambassadörer för Malmö som gärna svarar på frågor och visar vägen. För det fortsatta arbetet tilldelas man tolv miljoner kronor.

En miljon kronor går till det preventiva värdegrundsarbetet i stadens skolor för att förhindra kränkningar, våld, mobbing och radikalisering.

– Den svarta ekonomin skapar inte bara parallella samhällen utan bidrar också till otrygga miljöer. Genom att fortsatt fokusera på tillsynsarbete ser vi till att mota bort olagliga verksamheter samtidigt som Malmö blir tryggare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande.